Kveldsretreat
Høsten 2021 skal vi ha tre retreatsamlinger i Salem.

I Norge har Edin Løvås fra Misjonskirken Norge vært en banebryter på området, og kan med rette kalles retreatbevegelsens far. Han har bygd opp Sandom retreatsenter i Gudbrandsdalen, og har vært til inspirasjon for mange av oss. Nå ønsker også vi å tilby noen kveldsretreatsamlinger, som et naturlig komplement til Salems bønnearbeid.

Målet for retreaten er et møte mellom deg og Gud, og man bruker stillhet som et middel, eller verktøy, for å oppnå dette.

Tidebønnene vi skal be sammen hjelper deg til indre samling og gjør deg åpen for Gud. Det kan være en hjelp i tider da vi ikke klarer å sette ord på våre bønner, tanker og følelser. Og de er også til hjelp i å utvikle og øke vår tro og kjennskap til vår Far i himmelen. Sammen med stillheten er tidebønnene selve bærebjelken i retreaten. Innholdet i tidebønnene er hentet fra Bibelen og har blitt brukt som bønn gjennom alle tider.

Vi legger opp til et program hvor vi både har tid alene i taushet, og tid til fellesskap og samtale. Det blir mulighet til å bruke hele bygget til alenetid og stillhet.

Det blir kveldsretreat følgende datoer kl 18-21, med oppmøte i foajeen:

8. sep
13. okt
17. nov

 

 

 Her finner du informasjon om alle bønnemøtene i Salem.

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone