TJENESTEGRUPPER

 

Å engasjere seg i menigheten gir eierskap og fellesskap. Derfor tror vi du vil få masse igjen for å være med å tjene! Gud har utrustet oss med både nådegaver og naturgaver. Menigheten er en unik mulighet til å lære om, få brukt, og utviklet disse gavene.

Vi tar gjerne en samtale for å hjelpe deg med å finne noe som passer for deg. Hvis du har noe du er god på eller noe du drømmer om som ikke går under dagens tjenestegrupper, vil vi også gjerne høre om det. Vi gjør det vi kan for å heie hverandres drømmer frem! Det kan være alt fra media, kunst, økonomi, IT, snekring. Vi har store drømmer for det frivillige arbeidet i Salem. Kanskje det er nettopp du som trengs for å realisere noen av disse drømmene.

 

Hva du kan bidra med i Salem:


GUDSTJENESTEN

 • Møteledelse
 • Teknikk: Lyd og/eller bilde
 • Lovsang
 • Forbønn
 • Møtevert
 • Kirkekaffe
 • Stelle i stand nattverd
 • Være med å dele ut nattverd

 

KVELDSMØTET

 • Teknikk: Lyd og/eller bilde
 • Lovsang
 • Forbønn
 • Miljøteam
 • Sosialteam

 

BARN

 • Barnekirka
 • PreCamp
 • FamilieKRIK
 • Lund Soul Kids

 

UNGDOM

 • Leder på Camp, ungdomsarbeidet vårt

 

SENIOR

 • Besøkstjeneste
 • Formiddag i Salem
 • Mannskvelder

 

ANNET

 • Grafisk design
 • Foto-/filmteam
 • Gospelkor
 • Drift/bygg: vaktmester, kjøkken, renhold
 • IKT-hjelp
 • Påfyll (menighetsbladet)
 • Småfellesskapsleder
 • Alpha
 • Diakoniutvalget
 • Misjonsrådet
 • Bønnearbeidet (tidebønn, bønn- og lovsangsmøter, kveldsretreat)
 • Praktisk

 

Vil du være med i en tjeneste? Eller kanskje du er interessert i å høre mer om hva det går ut på? Kryss helt uforpliktende av for en eller flere tjenester du synes virker interessante, så kontakter vi deg og tar en prat om hva som kan passe for deg! 


Har du spørsmål? Kontakt Rune Heimvoll på rune@kmsalem.no.

 

Powered by Cornerstone