Bli medlem

Vil du bli medlem i Salem?

Det er to former for medlemsskap i Kristiansand Misjonskirke Salem. Uansett hvilken av de to formene du velger, blir du et fullverdig medlem.

1.      Du melder deg ut av det trossamfunnet du tilhører, for mange er dette Den Norske Kirke, og melder deg inn i Salem og trossamfunnet Misjonskirken Norge. Halvparten av våre medlemmer har valgt denne tilknytningsformen.

2.      Du beholder ditt medlemsskap i det trossamfunnet du nå står i, og melder deg kun inn i menighetsfellesskapet Kristiansand Misjonskirke Salem. For å bli opptatt i menighetsfellesskapet må du bekjenne troen på Jesus som din frelser, og si deg enig i vårt trosgrunnlag og kjerneverdier.

Ønsker du å vite mer om hva menigheten står for, kan du melde deg på orienteringskurset Salem Intro, som arrangeres med jevne mellomrom. Dette kurset er åpent for alle interesserte, og obligatorisk for de som vil bli medlemmer. Meld din interesse ved å sende en epost til silje@kmsalem.no.

Kontakt oss


Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone