BLI MEDLEM

 

Det er to former for medlemsskap i Kristiansand Misjonskirke Salem. 

 

1. Trosamfunns medlemsskap (juridisk medlemsskap)

Det heter seg i Trossamfunnsloven at "Personer som har fylt 15 år, kan selv melde seg inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn".

Det går ikke an å være medlem i flere trossamfunn samtidig. Er du usikker på hvor du eventuelt er medlem, kan du kontakt med Brønnøysundregistrene. Hvert år mottar menigheten støtte fra staten for alle medlemmer som er meldt inn i Misjonskirken Norge via menigheten. I 2022 var støtten på kr. 725,- pr. medlem. 

Ønsker du å melde deg selv eller barnet ditt inn i trossamfunnet - ta kontakt med noen på kontoret for å fylle ut skjema, eller send en epost til post@kmsalem.no.
 

2. Foreningsmedlemsskap

Du trenger ikke være medlem i trossamfunnet for å være medlem i menigheten. For å bli opptatt i menighetsfellesskapet må du bekjenne troen på Jesus som din frelser, og si deg enig i vårt trosgrunnlag og kjerneverdier. Stemmeretten følger foreningsmedlemsskapet. 

Ønsker du å vite mer om hva menigheten står for, kan du melde deg på orienteringskurset Salem Intro, som arrangeres med jevne mellomrom. Dette kurset er åpent for alle interesserte, og obligatorisk for de som vil bli medlemmer. Meld din interesse ved å sende en epost til post@kmsalem.no

Kontakt oss


Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

Tlf: 380 49 050 (fastnr. utgår 28.april 2023)
Mob. 483 11 680
E-post: post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Powered by Cornerstone