Bli medlem

Vil du bli medlem i Salem?

Det er to former for medlemsskap i Kristiansand Misjonskirke Salem. 

1.     Trosamfunns medlemskap (juridisk medlemskap). "Personer som har fylt 15år, kan selv melde seg inn i eller ut av tros- og livssynsamfunn. De som har foreldreansvar for et barn under 15år kan melde barnet inn i eller ut av tros- og livssynsamfunn." Det går ikke an å være medlem i flere trossamfunn. Er du usikker på hvor du evt. er medlem kan du kontakt Brønnøysundregisteret. Hvert år mottar menigheten støtte fra staten for alle meldem som er meldt inn i Misjonskirken Norge via menigheten. I 2022 var dette beløpet kr. 725,- pr. medlem. 

Ønsker du å melde deg selv eller barnet ditt inn i trossamfunnet - ta kontakt med noen på kontoret for å fylle ut skjema, eller send en epost til: post@kmsalem.no,
 

2.      Foreningsmedlemsskap (menigheten; Kristiansand misjonskirke Salem). Du trenger ikke være medlem i trossamfunnet for å være medlem i menigheten. For å bli opptatt i menighetsfellesskapet må du bekjenne troen på Jesus som din frelser, og si deg enig i vårt trosgrunnlag og kjerneverdier. Stemmeretten følger foreningsmedlemsskapet. 

Ønsker du å vite mer om hva menigheten står for, kan du melde deg på orienteringskurset Salem Intro, som arrangeres med jevne mellomrom. Dette kurset er åpent for alle interesserte, og obligatorisk for de som vil bli medlemmer. Meld din interesse ved å sende en epost til silje@kmsalem.no.

Kontakt oss


Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone