MISJONSARBEID

 

Kristiansand Misjonskirke Salem er via Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung engasjert i misjons- og bistandsprosjekter i flere land. I Misjonskirken Norge er internasjonalt arbeidet sett på som et felles ansvar for menighetene, med følgende målsetting: ”Utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer”. Du kan lese utfyllende om prosjektene på Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung sine nettsider.

Salem har også egne utsendinger, som følges opp av menighetens misjonsråd. Rådet ledes av Christina Beckmann Minde. Vi ønsker gjennom vårt internasjonale engasjement å være med å forkynne evangeliet til frelse for alle folkeslag, etablere og styrke lokale og nasjonale kirker som selv driver misjon, og å være med å ta ansvar for hele mennesket.

Dette er våre egne utsendinger:

• Nepal: Rut og Øyvind Reksten Skeie (UiO)
• Sør Afrika: Merethe og Andreas Benestad (HAC)

Andre internasjonale engasjement blant våre menighetsmedlemmer:

• Fillippinene: Marit og Halfdan Hagane
• Bangladesh: Karen Marie og Torbjørn Lied

Husk gjerne på utsendingene og misjonsprosjektene i bønn!

Powered by Cornerstone