Formål og visjon

Visjonen

”Med Guds hjerte for mennesker”

Oppdraget

“Ære Gud, gjøre livet bedre, og gjøre disipler av Jesus.”

Verdiene

Vi vil være:

 • Rotfestet
  - vi vil være tro mot Guds Ord i kjærlighet
  - vi vil ha evangeliet i sentrum
   
 • Raus
  - Vi gir med gelde av vår tid, våre penger og talenter
  - Vi er overbærende og nådige med hverandre
  - Vi gir hverandre rom til å prøve seg i tjeneste og til å vokse
  - Vi er åpne for endring
   
 • Relevant
  - Vi er tidsaktuelle og samfunnsorienterte
  - Vi møter behov i samtiden
  - Vi gir rom for kreativitet
   
 • Relasjonell
  - Vi vil ha en levende relasjon til Gud
  - Vi vil ha varme relasjoner med hverandre
  - Vi vil ha inkluderende relasjoner med ikke-kristne
  - Vi vil legge vinn på gjestfrihet

 

FOKUSOMRÅDENE

 • Gudsnærvær - Dette handler om bønn og andre åndelige praksiser
 • Fornyelse - Vi legger til rette for Guds-møter
 • Enhet - Generasjonene heier på hverandre
 • Reproduksjon - Ledere rekrutterer og trener ledere, grupper planter nye grupper
 • Disippelgjøring - Vi vinner mennesker, lærer dem å gå i Jesu fotspor og utruster dem til selv å vinne nye
 • Godhet – vi gjør godt mot andre, arbeider for rettferdighet, har en bærekraftig livsstil.

 

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone