Formål og visjon

Visjonen

”Med Guds hjerte for mennesker”

Oppdraget

“Vi skal elske Gud, elske mennesker og gjøre disipler av Jesus Kristus.”

Verdiene

Vi vil være:

 • Sanne
  Å være sanne er å tale sant og leve i ærlighet og troverdighet, i forhold til Gud og hverandre. Vi står også for at Guds ord er sannhet og vi retter våre liv og menighet etter dens lære.
 • Rause
  Raushet er å være ydmyke og lyttende overfor andres meninger, holdninger og handlinger. Rausheten er også ett uttrykk for vår vilje og evne til å inkludere, og la kjærlighet og omsorg være en naturlig og sterk del av den enkeltes og fellesskapets væremåte, uttrykk og tone.
 • Modige
  For å komme videre er det ikke alltid nok med gode hensikter. Handling må til. Når ikke alt kan kalkuleres eller på forhånd kontrolleres, trengs det mot og handlekraft for å virkeliggjøre visjonen. Vi vil derfor utfordre til både å drømme og arbeide, lytte til Åndens stemme og handle i tro, ta sjanser og prøve med risiko for å feile.

Salems hensikt

 

Vi tror den beste måten å utføre vårt oppdrag på er å bygge vårt arbeid på 5 bibelske hensikter. Det hele er en livslang prosess og vårt viktigste bidrag er å hjelpe mennesker til å hele tiden være i utvikling. De 5 hensiktene skal være grunnleggende for menighetens virksomhet. Når det er balanse mellom disse, gjør vi en god jobb! Da vi er mest opptatt av utvikling og bevegelse i menneskers liv, ønsker vi å være ”steg orientert” og ikke ”program orientert”. Med andre ord vil vi bygge mennesker, ikke aktiviteter. Derfor sier vi at summen av vår aktivitet skal føre mennesker inn i følgende fem prosesser bygd på hensiktene:

Salems aktivitet skal:

 1. Gi mennesker tilhørighet til et åpent og inkluderende fellesskap
 2.  Lede mennesker inn i en levende relasjon til Gud som gir en livsstil fylt av Guds kjærlighet.
 3.  Sørge for utvikling av troen og det kristne liv
 4.  Engasjere mennesker til å aktivt tjene andre og menigheten
 5.  Inspirere til å dele og leve ut troen i hverdags livet og like til jordens ender

Hvert av disse stegene forklares mer utfyllende under.

1. Tilbedelse

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din kraft” (Matt.22.37)

Vi er til for å tilbe Gud. Vi ønsker dette som utgangspunkt for hele vår virksomhet, en hjerte relasjon mellom Gud og mennesker. Våre liv og vårt arbeid skal uttrykke en kjærlighet og takknemlighet til Han. Vi tror derfor at det er viktig å være fylt av Den Hellige Ånd fordi den fyller våre liv med Hans kjærlighet, slik at vi er i stand til å elske Gud og ikke minst andre. (1.joh.4.19) Det er også derfor vi holder visjonen, med Guds hjerte for mennesker, høyt.

2. Fellesskap

alle som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn.” (Joh.1.12)

Vi er til for fellesskap. Ved tro har Gud inkludert oss i sin familie, og vi er Hans barn. Ja, ikke bare Guds barn men vi er også hans kropp. Menighet er derfor et fellesskap av mennesker knyttet til Far i himmelen for en jord som trenger hans berøring. Fordi Gud i sin nåde har inkludert oss, ønsker vi at menigheten skal være et fellesskap som også gir andre ”utenforstående” tilhørighet. Vi tilstreber derfor alltid er utadrettet fokus så nye mennesker føler seg velkommen og inkludert.

3. Vekst

Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.” (Kol.1.28)

Vi er til for å vokse. Vi tror å være en disippel av Jesus handler om være en etterfølger av Han. Det betyr at vi alltid har noe nytt å lære. Vi er i bevegelse. Akkurat som en plante har potensial i seg til å vokse seg større er vi ment å få dypere erfaring av Hvem Gud er. Derfor tror vi at å være rotfestet i Hans ord vil gi oss større åpenbaring om hvem han er og hva han ønsker for den enkeltes liv.

4. Tjeneste

du skal elske din neste som deg selv” (Matt.22.39)

Vi er til for å tjene. Å vise kjærlighet handler mer om hva vi gjør enn hva vi sier. Jesus viste oss at tjene andre er å sette de andre høyere enn seg selv. Vi ønsker derfor å være mennesker og en menighet som er sjenerøs og som ikke ”sparer” på kjærlighet eller den utrustning vi har. Som en del av Jesu kropp har vi blitt gitt gaver og talenter som er til for menigheten og for å berøre samfunnet. Alle har et kall til å tjene Gud med den utrustning Han har gitt.

5. Misjon

Gå derfor ut..” (Matt.28)

Vi er til for å formidle de gode nyhetene om Jesus til andre mennesker. Det tror vi skjer best gjennom de hverdagslige relasjoner, på jobb, med venner og på trening etc. Men vi tror også på fellesskapets vitnesbyrd, på misjonerende aktiviteter i innland og utland.

Kontakt oss

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone