Formål og visjon

Formål og visjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdraget


“Ære Gud, gjøre livet bedre, og gjøre disipler av Jesus.”

 

Grunnlaget for dette er det dobbelte kjærlighetsbudet og misjonsbefalingen.

Ære Gud: 
Vårt første og største kall er å elske og ære Gud, og glede oss i Ham, se Matt 22:37-38.

Gjøre livet bedre:
Jesus «gikk omkring overalt og gjorde godt» (Apg 10:38). På samme måte vil vi gjøre godt mot vår neste i Jesu navn, se Matt 22:39.

Gjøre disipler av Jesus: 
Dette handler om å lede mennesker til tro på Jesus og praktisk etterfølgelse av ham, og utruste dem til å gjøre det samme med andre, se Matt 28:18-20.

 

Våre verdier
 

Rotfestet
- Vi vil være tro mot Guds Ord i kjærlighet
- Vi vil ha evangeliet i sentrum
 

Raus
- Vi gir med gelde av vår tid, våre penger og talenter
- Vi er overbærende og nådige med hverandre
- Vi gir hverandre rom til å prøve seg i tjeneste og til å vokse
- Vi er åpne for endring
 

Relevant
- Vi er tidsaktuelle og samfunnsorienterte
- Vi møter behov i samtiden
- Vi gir rom for kreativitet
 

Relasjonell
- Vi vil ha en levende relasjon til Gud
- Vi vil ha varme relasjoner med hverandre
- Vi vil ha inkluderende relasjoner med ikke-kristne
- Vi vil legge vinn på gjestfrihet

 

Våre fokusområder / mål fremover

 

Formål og visjon

 

 

Gudsnærvær

«Alt vi gjør er gjennomsyret av bønn; vi har bønn i alle samlinger, daglig bønn i hjem og familie, og årlige retreatsamlinger.»

 

 

 

 

Formål og visjon

 

 

Fornyelse

«Vi har inspirerende gudstjenester der folk blir frelst, får møter med Gud, og inviterer med seg venner. Vi arrangerer to konferanser i året med fokus på ulike aspekter ved disippellivet.»

 

 

 

 

Formål og visjon

 

 

Enhet

«Vi er en menighet av flere generasjoner, med Misjonskirken Norges trosgrunnlag. Vi heier på hverandre, og betyr noe for hverandre. Alle medlemmer er med i et småfellesskap, mange av dem med blandede aldersgrupper.»

 

 

 

Formål og visjon

 

 

Reproduksjon

«Vi reproduserer ledere, småfellesskap, gudstjenester, møtesteder og menigheter.»

 

 

 

 

Formål og visjon

 

 

Disippelgjøring

«Som Jesu disipler som lever vårt liv slik Han ville levd det om Han var oss, er vi involvert i Hans misjon. Vi er levende opptatt av å gjøre disipler, altså lede mennesker til tro på Jesus og praktisk etterfølgelse av Ham.» 

 

 

 

Formål og visjon

 

 

Godhet

«Vi har en bydelskafé åpen syv dager i uka, vi er en kirke som lokalbefolkningen bruker, vi har et fungerende utadrettet omsorgsarbeid, og arrangerer behovsrettede kurs som ekteskapskurs o.l.»

 

Kontakt oss


Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone