BØNNEMØTER
Hver onsdag er det bønnedag i Salem. 

Vi ønsker å lytte til hva vår Far i himmelen har å meddele oss
for så å gi mulighet til å dele det med hverandre når/om det blir naturlig.
Vi ber også for hverandre; er du syk vil vi gjerne be for deg,
om det er andre ting som trykker,
eller om det du bare ønsker å bli velsignet.  
Jesus er vår forløser.

Kom å være sammen med oss og be om det Den Hellige Ånd minner oss om.
Vil du se og oppleve Jesus i funksjon, Velkommen!

 

TIDEBØNN (midlertidig avlyst)

Hver onsdag kl 1130 - 1200 (bønnekapellet)

 

"HELLIG GRUNN"  - bønnemøte med undervisning
Da Herren åpenbarte seg for Moses i ørkenen og kalte han til å føre Guds folk ut av Egypt, åpenbarte Han sitt navn: «Jahve - Jeg er». Moses skjønte da at han sto på Hellig Grunn. For å vokse i tro og frimodig bønn er det viktig å kjenne Hans «navn», vite hvem Herren vår Gud er. Derfor tenker vi at denne våren legges det opp til en kort undervisningstid om Guds egenskaper, som en del av bønnemøtet. 

 Hver onsdag kl 18.00 - 19.30 (Hovedsalen)

 

 


RETREATSAMLING
I Norge har Edin Løvås fra Misjonskirken Norge vært en banebryter på området, og kan med rette kalles retreatbevegelsens far. Han har bygd opp Sandom retreatsenter i Gudbrandsdalen, og har vært til inspirasjon for mange av oss. Nå ønsker også vi å tilby noen kveldsretreatsamlinger, som et naturlig komplement til Salems bønnearbeid.

Målet for retreaten er et møte mellom deg og Gud, og man bruker stillhet som et middel, eller verktøy, for å oppnå dette.
Tidebønnene vi skal be sammen hjelper deg til indre samling og gjør deg åpen for Gud. Det kan være en hjelp i tider da vi ikke klarer å sette ord på våre bønner, tanker og følelser. Og de er også til hjelp i å utvikle og øke vår tro og kjennskap til vår Far i himmelen. Sammen med stillheten er tidebønnene selve bærebjelken i retreaten. Innholdet i tidebønnene er hentet fra Bibelen og har blitt brukt som bønn gjennom alle tider.

Vi legger opp til et program hvor vi både har tid alene i taushet, og tid til fellesskap og samtale. Det blir mulighet til å bruke hele bygget til alenetid og stillhet.

Det blir kveldsretreat følgende datoer kl 18.00-20.00, med oppmøte i foajeen:

02.Feb

04.Mai

 

 

ANDRE BØNNEMØTER:

I forkant av gudstjenesten kl.11 søndag formiddag (kl.10.30), og
i forkant av Kveldsmøte kl.19.30 lørdag kveld.
Da samles vi i bønnerommet bakerst i hovedsalen i 1.etg.

 

Trykk her for kalender.

 

La oss stå sammen i bønn! 

 

 

 

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone