SMÅFELLESSKAP

 

Småfellesskap er det lille nære fellesskapet hvor vi hjelper hverandre til å ta nye steg som disipler av Jesus.
Vi møtes annenhver torsdag i partallsuker kl. 19.00-21.00 i hjemmene.

 

Hvorfor?

 • Jesus forholdt seg både til store folkemengder og en mindre gruppe. De første kristne gjorde det samme (Apg. 2,42-47).
 • Vi trenger et fellesskap der vi kan bli inkludert, sett, elsket og savnet. Et sted der vi kan være ærlige om livet. Et sted der vi kan dele tanker om det som har blitt undervist om på møtene, inspirere og utfordre hverandre til å leve kristenlivet i hverdagen, vokse stadig nærmere Gud, finne områder å tjene andre på og utfordres til å dele evangeliet. Dette er vanskelig å få til i det store fellesskapet på møtene.
 • For mennesker som ennå ikke kjenner Jesus, kan det ofte være lettere å bli invitert til en uformell samtale om tro rundt et stuebord enn på et møte i en kirke. Vi ønsker at småfellesskapene skal være et sted der folk møter Jesus.
 • Er du ny i Salem, kan det å bli med i et småfelleskap være en god måte å bli kjent med noen i menigheten på.

 

Hva?

 • En samling mennesker som møtes jevnlig i hjemmene, med Gud i sentrum.
 • De fleste småfellesskapene møtes torsdag kveld i partallsuker (noen møtes på andre tidspunkt), og holder på ca 1,5 - 2 timer.
 • Alle småfellesskapene har en leder og en medleder som følges opp av Salem.
 • Annenhver uke sendes det ut samtaleopplegg til lederne fra søndagens taler (et fra 11-møtet og et fra 19-møtet) som det anbefales å bruke som utgangspunkt for samtale.
 • Innholdet i kveldene er noe ulikt i de forskjellige gruppene. Men Salem ønsker at alle samlingene skal inneholde disse fire elementene:
  • Menneske til menneske (dele liv)
  • Gud til mennesket (undervisning/samtale om et tema)
  • Mennesket til Gud (tilbedelse)
  • Vi til verden (utadrettet fokus)
 • Målet er vekst i form av at nye mennesker, både troende og ikke-troende, blir invitert og inkludert. Når småfellesskapet blir for stort (de fleste er under 10 personer), kan medlederen gå ut og starte et nytt småfellesskap. 

 

Hvordan?

 • Påmelding via dette kontaktskjemaet.
 • Eventuelt spør en du kjenner som er i et småfellesskap, om du kan bli med på en samling.

 

Lederheftet (ny utgave 2022) kan du laste ned her.

Powered by Cornerstone