PERSONVERN

 

Personvernerklæring for Kristiansand Misjonskirke Salem

Sist oppdatert 27.10.2020

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR er EUs nye forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige opplysninger, ufullstendige opplysninger, eller opplysninger Kristiansand Misjonskirke Salem (Salem) ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Menigheten, Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG

Salem er en menighet tilknyttet Misjonskirken Norge (MKN) og Misjonskirken UNG (UNG). MKN og UNG registrerer opplysninger på vegne av, og i samarbeid med Salem om medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge og medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG. Personvernerklæringen til MKN og UNG finner du på http://mknu.no/personvern.

Salem benytter, i samarbeid med MKN, programmet Cornerstone for å registrere og oppbevare opplysninger om personer, i tillegg til Microsoft programmer og Google Disk.

Salem benytter nettstedet Checkin.no for påmeldinger til noen av våre arrangementer.

 

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

1. Medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge.
2. Medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG.
3. Medlemmer i Salem.
4. Personer med frivillig lederansvar, frivillige medarbeidere og personer med en eller annen frivillig tjeneste i menigheten.
5. Personer som har registrert seg som givere til spesifikke prosjekter eller generelle gaver til Salem.
6. Personer som er deltakere på arrangementer, leirer, undervisningsopplegg og lignende når disse arrangementer er i regi av Salem og det er påmelding.
7. Personer som selv har meldt seg på til å motta nyhetsbrev og lignende som menigheten sender ut.

 

Hva registreres?

For gruppene 1-6 lagres følgende personopplysninger: Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer (dersom oppgitt) og e-postadresse (dersom oppgitt).

For gruppene 1-2 lagres også fødselsnummer. Det samme gjelder for gruppe 5 hvis giver ønsker skattefradrag for gaven. 

For gruppe 7 lagres følgende personopplysninger: Navn, adresse (dersom oppgitt) og e-post (dersom oppgitt).

 

I tillegg gjelder for de ulike gruppene:

Gruppe 1 og 2: Se Misjonskirken Norge sin personvernerklæring for mer informasjon om medlemskap i trossamfunnet og hvilke personopplysninger som lagres. MKN sin personvernerklæring finner du her: http://mknu.no/personvern.

Gruppe 3: Informasjon om eventuelt medlemskap i en eller flere av menighetens undergrupper og avdelinger lagres også.

Gruppe 4: I tillegg til personopplysningene registreres det hvilken tjeneste eller oppgave personen har.

Gruppe 5: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til menigheten registreres i programmet Cornerstone.

Gruppe 6: Salem bruker Checkin.no for påmelding og registrering av personopplysninger for deltakere på ulike arrangement. Personene har selv registrert de aktuelle opplysningene på Checkin.no, enten ved å lage seg en profil eller ved å oppgi personopplysninger ved påmelding til et enkelt arrangement. Det lagres ikke sensitive opplysninger, bortsett fra allergener hvis der skal serveres mat, og det spørres ikke om opplysninger som ikke er relevant for det aktuelle arrangementet.

Gruppe 7: Personopplysninger i forbindelse av informasjonsprodukter (nyhetsmail og lignende), inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når slike feil avdekkes.

 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Salem er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. 

Cornerstone og Checkin.no er databehandlere for menigheten. Misjonskirken Norge har inngått felles databehandleravtale med disse på vegne av menigheten. 

 

Grunnlaget for behandlingen 

Salem behandler personopplysninger basert på følgende hjemler i Personvernforordningens artikkel 6:
• Art. 6.1 b (oppfyllelse av en avtale med den registrerte)
• Art. 6.1 c (rettslige forpliktelser i henhold til andre lover)

 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du selv har oppgitt i forbindelse med opptak som medlem i menigheten, påmelding til arrangement, registrering av gaver til menigheten, eller ved frivillig tjeneste i menigheten.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysningene arkiveres så lenge du er medlem i menigheten og/eller har et frivillig lederansvar, er frivillig medarbeider, har en annen frivillig tjeneste i menigheten, eller har gitt skriftlig samtykke til at menigheten kan beholde dine kontaktopplysninger. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til gjeldende lovgivning. Oversikt over gaver oppbevares minimum 5 år etter at du eventuelt avslutter ditt medlemskap i menigheten/har gitt din siste gave. Informasjon om medlemskap i trossamfunnet blir ikke slettet dersom medlemskapet opphører. Dette fordi trossamfunnet er pålagt å lagre informasjon også om tidligere medlemskap.

 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Misjonskirken Norge har personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@mknu.no.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk adgangskontroll, passordbeskyttet tilgang til data, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting av feil og krav om sletting kan sendes skriftlig til en av følgende adresser:

post@kmsalem.no

eller 

Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.

 

Nettsider med lenker:

Datatilsynet om hva som er personopplysninger og sensitive opplysninger:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

Om medlemskap i trossamfunnet: http://mknu.no/trossamfunnet/

Kontakt oss


Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

Tlf: 483 11 680
E-post: post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Powered by Cornerstone