G U D S T J E N E S T E

Søndag kl 11:00

Gudstjenesten er hovedarrangementet vårt. Her møtes alle generasjoner for å feire Gud sammen. 
 

Denne høsten blir fokuset "Den ene". 

G U D S T J E N E S T E

Bilde malt av Aslaug Steen

"Jeg tenker at det skal bli en bærende tanke i alt vi gjør, i alle våre avdelinger, at vi er oppmerksomme på og har omsorg for den ene. Hvert enkelt menneske må være unikt og viktig for oss!

Til disiplene sa Jesus: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere», Joh 20:21. En rask gjennomlesing av Johannes evangelium viser oss noe vesentlig. Dette skriftet er spekket med personlige møter og personlige samtaler! Tenk bare på samtalen med Nikodemus i kap 3, med kvinnen ved Sykars brønn i kap 4, med den syke ved Betesda – dammen i kap 5, kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd i kap 8, for å nevne noen.

Dette peker ut en retning også for oss som menighet. Det er sagt:
Forvandle verden – et land om gangen.  
Forvandle landet – en by om gangen.
Forvandle byen – en menighet om gangen.
Forvandle menigheten – et menneske om gangen."

- Pastor Geir -
 


Vi har Barnekirke hver søndag, mer informasjon lenger ned. 

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem
Instagram: @krsandmisjonskirkesalem
 

Program for gudstjenesten høsten 2021:
  

Når Taleserie Tema Taler Info

 

       

AVLYST
02. Jan kl 11

  "Nådens år" Luk 4:14-20 Geir Johannessen Nedstengt, derfor ikke Barnekirke
AVLYST
09. Jan kl 11
Hva hvis Jesus ikke var født? Hva da med menneskeverdet? Geir Johannessen  
16. Jan kl 11 Hva hvis Jesus ikke var født? Hva da med utdanning? Geir Johannessen Fellesmøte, ikke Barnekirke
23. Jan kl 11 Hva hvis Jesus ikke var født? Hva da med kraften til forandring? Marcus R Andersen  
30. Jan kl 11 Hva hvis Jesus ikke var født? Hva da med trosfrihet, og ytringsfrihet? Helge Hollerud  
06. Feb kl 11 Hva hvis Jesus ikke var født? Alle sammen - Hva da med håp om forandring? Johannes Øverland Alle Sammen - møte
13. Feb kl 11 Hva hvis Jesus ikke var født? Hva da med kvinnen og familien? Silje C Kristiansen Introkurs etter møte
20. Feb kl 11 Hva hvis Jesus ikke var født? Hva da med økonomien? Geir Johannessen  
27. Feb kl 11 Norge - hvor går du? Norges kristenarv Geir Johannessen  
06. Mar kl 11 Norge - hvor går du? Hva skjer når kristne grensesteiner flyttes? Geir Johannessen  
13. Mar kl 11 Norge - hvor går du? Når minoriteten tar majoriteten som gissel (tolerisme) Silje C Kristiansen  
20. Mar kl 11 Norge - hvor går du? Reis deg Guds menighet! Geir Johannessen  
27. Mar kl 11     Ingen tale Gospelgudstjeneste
03. Apr kl 11       Jesusfestival
10. Apr kl 11     Silje C Kristiansen Palmesøndag
17. Apr kl 11     Geir Johannessen 1.Påskedag
24. Apr kl 11 Vekkelseshistorien viser vei Alle sammen - Bibelen Johannes Øverland Alle Sammen-møte 
01. Mai kl 11 Vekkelseshistorien viser vei Grev Nikolaus von Zinzendorf Geir Johannessen  
08. Mai kl 11 Vekkelseshistorien viser vei Antonius av Egypt Silje C Kristiansen  
15. Mai kl 11 Vekkelseshistorien viser vei John Wesley og metodistvekkelsen Geir Johannessen  
22. Mai kl 11 Vekkelseshistorien viser vei Alle sammen - William Booth og Frelsesarmeen Tor- Bjørn Nordgaard  Alle Sammen-møte
29. Mai kl 11   Fredrik Fransson og Misjonsforbundet Geir Johannessen  
05. Juni kl 11   Thomas Ball Barratt og pinsevekkelsen Marcus R Andersen 1. Pinsedag
12. Juni kl 11   William Carey og d moderne misjon Silje C Kristiansen  
19. Juni kl 11     Johannes Øverland Alle Sammen-møte


For mer info om program - se kalenderen.

 

 

G U D S T J E N E S T E

 

B A R N E K I R K A


Vi møtes til felles start med de voksne i hovedsalen kl 11. 
Etter en liten stund kommer KenguKåre, vår maskot, inn til en fast sang, "Ellevill", 
og barna som vil blir med opp på scenen.
Der presenterer lederne (som går med t-skjorter i ulike farger til de ulike gruppene) dagens tema fra scenen.
Deretter deler vi Barnekirka i 3 grupper og går til følgende steder: 

* MiniKIRKA (Cubbies - grønne t-skjorter):
for barn under skolealder.
Barnerommet i 4.etg.

* MaxiKIRKA (Sparks - gule t-skjorter): 
for barn fra 1.-4. klasse. 
Festsalen i 4. etg.

* Tweens (T&T - blå t-skjorter):
for barn fra 5. klasse og oppover.
Multisalen i 4. etg.


ALLE SAMMEN
Flere ganger per halvår inviterer vi til Alle sammen gudstjenester i Salem.
Dette er en gudstjeneste for ALLE; babyer, barn, ungdom, voksne og eldre.
Det er kjekt å komme sammen for å lovsynge Jesus og lære mer om Ham.
Datoer for disse gudstjenestene ligger i gudstjenesteplanen lenger opp på denne siden. 

Vårens datoer er: 
6. februar
24. april
22. mai
19. juni


På de ulike gruppene ønsker vi at barna skal bli kjent med hvem Jesus er
og hvordan vi kan være sammen med Han.
Barnekirka skal være et trygt sted å være og et sted der barna
kan bli kjent med andre barn i Kristiansand misjonskirke Salem.

 

For oppdatert informasjon og andre initiativ til aktiviteter se vår facebook side.

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone