G U D S T J E N E S T E

Søndag kl 11:00

Gudstjenesten er hovedarrangementet vårt. Her møtes alle generasjoner for å feire Gud sammen. 
 

Denne høsten blir fokuset "Den ene". 

G U D S T J E N E S T E

Bilde malt av Aslaug Steen

"Jeg tenker at det skal bli en bærende tanke i alt vi gjør, i alle våre avdelinger, at vi er oppmerksomme på og har omsorg for den ene. Hvert enkelt menneske må være unikt og viktig for oss!

Til disiplene sa Jesus: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere», Joh 20:21. En rask gjennomlesing av Johannes evangelium viser oss noe vesentlig. Dette skriftet er spekket med personlige møter og personlige samtaler! Tenk bare på samtalen med Nikodemus i kap 3, med kvinnen ved Sykars brønn i kap 4, med den syke ved Betesda – dammen i kap 5, kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd i kap 8, for å nevne noen.

Dette peker ut en retning også for oss som menighet. Det er sagt:
Forvandle verden – et land om gangen.  
Forvandle landet – en by om gangen.
Forvandle byen – en menighet om gangen.
Forvandle menigheten – et menneske om gangen."

- Pastor Geir -
 


Vi har Barnekirke hver søndag, mer informasjon lenger ned. 

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem
Instagram: @krsandmisjonskirkesalem
 

Program for gudstjenesten høsten 2021:
  

Når Taleserie Tema Taler Info
22-aug. Den ene Du kan være den ene, Esek 22:30 Geir Johannessen  
29-aug. Den ene Du er den ene, Joh 3:16 og Gal 2:20 Silje C. Kristiansen  
5-sep. Den ene Se den ene, Luk 19:1-10 Geir Johannessen  
12-sep.   H N Hauge 250 år Rhonda Mathisen Møtet er en del av protestfestivalen
19-sep. Den ene Omsorg for den ene, Rom 16:1-15 Johannes Øverland Alle sammen- møte
26-sep.       Menighetsweekend,ikkevanliggudstjeneste
3-okt. Den ene Vinne den ene, Luk 15:4-7 Geir Johannessen  
10-okt. Den ene Disippelgjøre den ene, 1Tim 4:12-16 Marcus R. Andersen  
17-okt. Den ene Se den som er i storm, Luk 7:11-17 Geir Johannessen Lund Soul Kids synger
24-okt. Den ene Se den fremmede, Luk 10:25-37 Silje C. Kristiansen  
31.10 "Som Far har sendt meg, sender jeg dere" Jesus og Natanael, Joh 1:43-51 Geir Johannessen  
7-nov. "Som Far har sendt meg, sender jeg dere" Jesus og Nikodemus, Joh 3:1-21 Elin Fagerbakke  
14-nov. "Som Far har sendt meg, sender jeg dere" Jesus og den samaritanske kvinnen, Joh 4:3-30 Johannes Øverland Alle sammen- møte
21-nov. "Som Far har sendt meg, sender jeg dere" Jesus og d kongelige embetsmannen, Joh 4:46-54 Geir Johannessen  
28-nov. "Som Far har sendt meg, sender jeg dere" Jesus og den syke ved Betesda, Joh 5:1-5 Silje C. Kristiansen  
5-des. "Som Far har sendt meg, sender jeg dere" Jesus og kvinnen grepet i ekteskapsbrudd, Joh 7:53-8:11 Tor-Bjørn Nordgaard Alle sammen- møte
12-des. "Som Far har sendt meg, sender jeg dere" Jesus og Peter, Joh 21:15-23 Geir Johannessen  
19-des. Hvilken venn vi har i Jesus Synderens venn, Luk 7:36 ff Marcus R. Andersen  
24-des. Hvilken venn vi har i Jesus Barnets venn, Luk 18:15-17   Julaften, gudstjenesten starter kl 15.
25-des. Hvilken venn vi har i Jesus En venn som bryr seg, Luk 8:22-25 Geir Johannessen 1. juledag, gudstjensten starter kl 12.


For mer info om program - se kalenderen.

 

 

G U D S T J E N E S T E

 

B A R N E K I R K A


Vi møtes til felles start med de voksne i hovedsalen kl 11. 
Etter en liten stund kommer KenguKåre, vår maskot, inn til en fast sang, "Ellevill", 
og barna som vil blir med opp på scenen.
Der presenterer lederne (som går med grønne t-skjorter) dagens tema fra scenen.
Deretter deler vi Barnekirka i 3 grupper og går til følgende steder: 

* MiniKIRKA: for barn under skolealder.
Barnerommet i 4.etg.

* MaxiKIRKA: for barn fra 1.-4. klasse. 
Festsalen i 4. etg.

* Tweens: for barn fra 5. klasse og oppover.
Multisalen i 4. etg.


ALLE SAMMEN
3 ganger per halvår inviterer vi til Alle sammen gudstjenester i Salem.
Dette er en gudstjeneste for ALLE; babyer, barn, ungdom, voksne og eldre.
Det er kjekt å komme sammen for å lovsynge Jesus og lære mer om Ham.
Datoer for disse gudstjenestene ligger i gudstjenesteplanen lenger opp på denne siden. 

Høstens datoer er: 
14. november
5. desember


På de ulike gruppene ønsker vi at barna skal bli kjent med hvem Jesus er
og hvordan vi kan være sammen med Han.
Barnekirka skal være et trygt sted å være og et sted der barna
kan bli kjent med andre barn i Kristiansand misjonskirke Salem.

 

For oppdatert informasjon og andre initiativ til aktiviteter se vår facebook side.

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone