GUDSTJENESTEN

Søndager kl 11:00

 

Gudstjenesten er hovedarrangementet vårt. Her møtes alle generasjoner for å feire Gud sammen. 
Velkommen også til bønnemøte hver søndag før Gudstjenesten, kl 10.30 til 10.50.

Vi har også Barnekirke hver søndag, mer informasjon ved å bla helt til bunn på denne siden. 

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem
Instagram: @krsandmisjonskirkesalem
 

 

Program for gudstjenestene høsten 2023:

 

 Dato

 Tema

 Taler

 Info                   

 20. august

En moden høst

Stein Bjørkholt

 

27. august

Framtidstro for Salem

Roy Elling Foss

20 års jubileumsmarkering

 3. september

En moden disippel

Tor-Bjørn Nordgård

Overnattingstur for Barnekirka   

10. september

Eget tema Sebastian Stakset

Protestfestivalen

 17. september

 Et modent fellesskap

Tor-Bjørn Nordgård

Salem Gospelkor og Lund Soul Kids deltar

24. september

Menighetsweekend  ikke gudstjeneste.

   

 1. oktober 

Tro , sende, plante Tor-Bjørn Nordgård

 

  8. oktober

Tro Marianne Braseth

 

15. oktober

Tro Tor-Bjørn Nordgård

 

22. oktober

Tro

 Rune Heimvoll

Vår kommende nye hovedpastor

29.oktober

Sende

Geir Johannessen

 

 5. november

Alle sammem gudstjeneste  

Lund Soul Kids deltar

12. november

Sende

Elin Fagerbakke  

19. november 

Jesusfestival   

Mer info kommer

 26. november

Plante Jens Kåre Lindal

 

 3. desember

 Alle sammem gudstjeneste  

Lund Soul Kids deltar

10. desember

Julekonsert kl 18.00

 

Salem Gospelkor

 

17. desember

Frykt ikke  Geir Johannessen

 

24. desember

Julegudstjeneste 15.00

 

 

25. desember 

Gudstjeneste 12.00  

 

 

     

For mer info om program - se kalenderen.

Vi har tilbud om russisk tolk på mange av våre gudstjenester, se her for mer informasjon.

 

BARNEKIRKE

Søndager kl. 11:00

Oppstart høsten 2023: Søndag 20.august kl. 11.00

Under søndagsgudstjenesten har vi Barnekirke for barn under og over skolealder. Vi møtes til felles start med de voksne kl. 11, før KenguKåre etter en liten stund kommer inn. Barna som ønsker det kan da bli med han opp på scenen, hvor lederne presenterer dagens tema. Lederne går med t-skjorter i ulike farger, som viser hvilken gruppe de representerer.

Deretter deler vi Barnekirka i tre grupper og går til følgende steder: 

MiniKIRKA - Cubbies (grønne t-skjorter)
For barn under skolealder.
Hvor: I følge med en voksen går de til Barnerommet i 4.etg.

MaxiKIRKA - Sparks (gule t-skjorter)
For barn fra 1.-4. klasse. 
Hvor: Festsalen i 4. etg.

Tweens - T&T (blå t-skjorter)
For barn fra 5. klasse og oppover.
Hvor: Multisalen i 4. etg.

På de ulike gruppene ønsker vi at barna skal bli kjent med hvem Jesus er og hvordan vi kan være sammen med Han. Barnekirka skal være et trygt sted å være og et sted der barna kan bli kjent med andre barn i Kristiansand Misjonskirke Salem. For oppdatert informasjon og andre initiativ til aktiviteter, se Barnekirka sin egen Facebook-gruppe. Ved spørsmål angående Barnekirken, ta kontakt med Marthe Breen på marthe@kmsalem.no eller 911 89 586.

 

ALLE SAMMEN-MØTER

Flere ganger per halvår inviterer vi til "Alle sammen"-gudstjenester i Salem. Dette er en gudstjeneste for alle: babyer, barn, ungdom, voksne og eldre. Vi gjør dette for å møtes på tvers av generasjonene for å sammen lovsynge Jesus og lære mer om Ham.

Datoer for disse gudstjenestene er høsten 2023: 

5.november
3.desember

Vel møtt!

BARNEKIRKE

søndager kl 11:00

 

Oppstart høsten 2023: søndag 20.august kl.11.00

 

Barnekirka

Under søndagsgudstjenesten har vi Barnekirke for barn under og over skolealder. Vi møtes til felles start med de voksne kl 11, før KenguKåre etter en liten stund kommer inn. Barna som ønsker det kan da bli med han opp på scenen, hvor lederne presenterer dagens tema. Lederne går med t-skjorter i ulike farger, som viser hvilken gruppe de representerer.

 

Deretter deler vi Barnekirka i tre grupper og går til følgende steder: 

MiniKIRKA - Cubbies (grønne t-skjorter)
For barn under skolealder.
Hvor: I følge med en voksen går de til Barnerommet i 4.etg.

MaxiKIRKA - Sparks (gule t-skjorter)
For barn fra 1.-4. klasse. 
Hvor: Festsalen i 4. etg.

Tweens - T&T (blå t-skjorter)
For barn fra 5. klasse og oppover.
Hvor: Multisalen i 4. etg.

 

På de ulike gruppene ønsker vi at barna skal bli kjent med hvem Jesus er og hvordan vi kan være sammen med Han. Barnekirka skal være et trygt sted å være og et sted der barna kan bli kjent med andre barn i Kristiansand Misjonskirke Salem. For oppdatert informasjon og andre initiativ til aktiviteter, se Barnekirka sin egen Facebook-gruppe. Ved spørsmål angående Barnekirken, ta kontakt med Marthe Breen på marthe@kmsalem.no eller 911 89 586.

 

 

ALLE SAMMEN-MØTER

Flere ganger per halvår inviterer vi til "Alle sammen"-gudstjenester i Salem. Dette er en gudstjeneste for alle: babyer, barn, ungdom, voksne og eldre. Vi gjør dette for å møtes på tvers av generasjonene for å sammen lovsynge Jesus og lære mer om Ham.

Datoer for disse gudstjenestene er høsten 2023: 

5.november
3.desember

Vel møtt!

Kontakt oss


Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

Tlf: 483 11 680
E-post: post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Powered by Cornerstone