BARNEKIRKE

Søndager kl 11:00

 

Oppstart våren 2024: søndag 7. januar kl.11.00

 

Barnekirka

Under søndagsgudstjenesten har vi Barnekirke for barn under og over skolealder. Vi møtes til felles start med de voksne kl 11, før KenguKåre etter en liten stund kommer inn. Barna som ønsker det, kan da bli med ham opp på scenen, hvor lederne presenterer dagens tema. Lederne går med t-skjorter i ulike farger, som viser hvilken gruppe de representerer.

 

Deretter deler vi Barnekirka i tre grupper og går til følgende steder: 

MiniKIRKA - Cubbies (grønne t-skjorter)
For barn under skolealder.
Førskolebarna kan velge å bli med i MaxiKIRKA.
Hvor: I følge med en voksen går de til Barnerommet i 4.etg.

MaxiKIRKA - Sparks (gule t-skjorter)
For barn fra førskole - 3. klasse. 
Hvor: Multisalen i 4. etg.

Tweens - T&T (blå t-skjorter)
For barn fra 4. klasse og oppover.
Hvor: i 5. etg.

 

På de ulike gruppene ønsker vi at barna skal bli kjent med hvem Jesus er og hvordan vi kan være sammen med Han. Barnekirka skal være et trygt sted å være og et sted der barna kan bli kjent med andre barn i Kristiansand Misjonskirke Salem. For oppdatert informasjon og andre initiativ til aktiviteter, se Barnekirka sin egen Facebook-gruppe. Ved spørsmål angående Barnekirken, ta kontakt med Marthe Breen på marthe@kmsalem.no eller 911 89 586.

 

ALLE SAMMEN-MØTER

Flere ganger per halvår inviterer vi til Alle sammen-gudstjenester i Salem. Dette er en gudstjeneste for alle: babyer, barn, ungdom, voksne og eldre. Vi gjør dette for å møtes på tvers av generasjonene for å sammen lovsynge Jesus og lære mer om Ham.

Datoer for disse gudstjenestene er våren 2024: 

4. februar
3. mars
28. april

Vel møtt!

Arrangement
Arrangement
Endelig var det Alle sammen-gudstjeneste igjen! Temaet var «involvere», noe Maria Vik talte godt om. Ellers deltok Lund Soul Kids sammen med flere andre.
Les mer
Powered by Cornerstone