OM SALEM

 

Hvorfor er Salem til?

Kristiansand Misjonskirke Salem består av mennesker som har et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus. Hvert medlem i menigheten har fått erfare Guds kjærlighet og tilgivelse i deres liv. Vi ser på oss selv som en stor familie, da vi består av mennesker i alle aldre, som liker å være sammen, og som prøver å ha omsorg for hverandre og mennesker i våre omgivelser.

Menigheten ble stiftet i 1934, og teller i dag rett i underkant av 400 medlemmer. Vi er tilknyttet Misjonskirken Norge, et frikirkesamfunn med ca. 9000 medlemmer på landsbasis. Misjonskirken (tidligere "Misjonsforbundet") har røtter helt tilbake til den første frimenighetsdannelsen i Norge midt på 1800-tallet. Misjonskirken eier Ansgarskolen, som ligger på Hånes utenfor Kristiansand.

 

Hva tror vi på?

Salem er altså et fellesskap av mennesker som bygger sitt trosliv på Jesus. Vi tror at det bare er gjennom Ham at vi kan få tilgivelse for syndene og fellesskap med Gud.

Vi tror Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er derfor vår rettesnor for liv og lære. Hver søndag forkynnes Guds Ord i formiddagsmøte og kveldsmøte, og vi feirer regelmessig nattverd.

I dåpsspørsmålet praktiserer vi samvittighetsfrihet. Det vil si at man kan bli medlem av menigheten uten at det spørres om dåpssyn. Menigheten praktiserer dåp av troende (baptistisk dåp), dvs. dåp med full neddykkelse av mennesker som bekjenner troen på Jesus. Også barn der minst en av foreldrene bekjenner troen på Jesus, kan bli døpt. Dåpen skjer da på metodistisk grunnlag, (ikke for at barnet skal bli Guds barn, men fordi barnet allerede er Guds barn). Foreldre med baptistisk dåpssyn ønsker å velsigne barnet. Det skjer ved en enkel forbønnshandling i gudstjenesten.

Medlemskap i menigheten betinger ikke utmeldelse av Den norske kirke, men mange av våre medlemmer er utmeldt og tilhører trossamfunnet Misjonskirken Norge. Mottoet for Misjonskirken Norge har i alle år vært “Guds barns enhet og menneskers frelse”. Det forteller at vår visjon er å være et enhetsfolk, og dernest at vi har et brennende ønske om at stadig flere skal lære Gud å kjenne. Vi ber om at vi skal få se vekkelse i byen og nasjonen.

Vi tror at hver enkelt kristen er utrustet av Gud med gaver og evner, og vi oppmuntrer hverandre til å bruke disse i menighet og samfunn.

Vi oppmuntrer også våre medlemmer til å være med i et småfellesskap – en smågruppe der vi får hjelp til å vokse som kristne, og sammen kan bety en forskjell for andre i våre omgivelser.

Menighetens lederskap velges på menighetens årsmøte, som avholdes i mars hvert år.

Her kan du lese vedtektene våre.

Powered by Cornerstone