GUDSTJENESTEN

Søndager kl 11:00

 

Gudstjenesten er hovedarrangementet vårt. Her møtes alle generasjoner for å feire Gud sammen. 
Velkommen også til bønnemøte hver søndag før Gudstjenesten, kl 10.30 til 10.50.

Vi har også Barnekirke hver søndag, mer informasjon ved å bla helt til bunn på denne siden. 

 

Følg oss på sosiale medier:

Facebook: Kristiansand Misjonskirke Salem
Instagram: @krsandmisjonskirkesalem
 

Bilde

 

Program for gudstjenestene vinteren 2024:

 

 

 Dato

 Tema

 Taler

 Info                   

7. januar

Leve nær Jesus

Rune Heimvoll

 

14. januar

Ikke gudstjeneste

 

Vi deltar på fellesmøtene i KRS Live

21. januar

Han etterjager deg

Tor-Bjørn Nordgaard

 

28. januar

Sammen i Hans nærhet

Jim Foss

 

4. februar

Alle sammen gudstjeneste

Rune Heimvoll

Nattverd

11. februar

Invitere som menighet

Rune Heimvoll

Innsettelse av Rune Heimvoll som pastor

18. februar

Du er invitert til Jesus

Tor-Bjørn Nordgaard

 

3. mars

Alle sammen gudstjeneste

Rune Heimvoll

Nattverd

10. mars

Du er inkludert

Tor-Bjørn Nordgaard

 

17. mars

Ikke gudstjeneste 

 

Vi deltar på JesusFestivalen i Betania

24. mars

Påske

Rune Heimvoll

 
28- mars Skjærtorsdag NB.18.00 Rune Heimvoll Fellesskapskveld. Nattverd

31. mars

Påske

Rune Heimvoll

 

7. april

Inkluderende menighet

Jim Foss

 

14. april

Åndelige foreldre

Elin Fagerbakke

 

21. april

Bær hverandres byrder

Tor-Bjørn Nordgaard

 

28. april

Alle sammen gudstjeneste

Øystein Minde

Nattverd

5. mai

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

 

12. mai

Kristi Himmelfart

Roy Elling Foss

 

19. mai

Pinse

Rune Heimvoll

 

26. mai

Naturlig overnaturlig

Tor-Bjørn Nordgaard

Nattverd

2. juni

 

Ingvild Forgård

 

9. juni

 

Jim Foss

 

16. juni

 

Rune Heimvoll

 

23. juni

 

 

Mer info kommer senere

Sommeren

"Sommer i Salem"   Møter hver søndag kveld - egen plan kommer

 

For mer info om program, se kalenderen.

 

 

BARNEKIRKE

Søndager kl. 11:00

Oppstart vinter 2024: Søndag 7. januar kl. 11.00

Under søndagsgudstjenesten har vi Barnekirke for barn under og over skolealder. Vi møtes til felles start med de voksne kl 11, før KenguKåre etter en liten stund kommer inn. Barna som ønsker det, kan da bli med ham opp på scenen, hvor lederne presenterer dagens tema. Lederne går med t-skjorter i ulike farger, som viser hvilken gruppe de representerer.

Deretter deler vi Barnekirka i tre grupper og går til følgende steder:

MiniKIRKA - Cubbies (grønne t-skjorter)
For barn under skolealder.
Førskolebarna kan velge om de heller vil bli med i MaxiKIRKA
Hvor: I følge med en voksen går de til Barnerommet i 4.etg.

MaxiKIRKA - Sparks (gule t-skjorter)
For barn fra førskolealder - 3. klasse. 
Hvor: Festsalen i 4. etg.

Tweens - T&T (blå t-skjorter)
For barn fra 4. klasse og oppover.
Hvor: Multisalen i 4. etg.

På de ulike gruppene ønsker vi at barna skal bli kjent med hvem Jesus er og hvordan vi kan være sammen med Han. Barnekirka skal være et trygt sted å være og et sted der barna kan bli kjent med andre barn i Kristiansand Misjonskirke Salem. For oppdatert informasjon og andre initiativ til aktiviteter, se Barnekirka sin egen Facebook-gruppe. Ved spørsmål angående Barnekirken, ta kontakt med Marthe Breen på marthe@kmsalem.no eller 911 89 586.

 

ALLE SAMMEN-MØTER

Flere ganger per halvår inviterer vi til Alle sammen-gudstjenester i Salem. Dette er en gudstjeneste for alle: babyer, barn, ungdom, voksne og eldre. Vi gjør dette for å møtes på tvers av generasjonene for å sammen lovsynge Jesus og lære mer om Ham.

Datoer for disse gudstjenestene er våren 2024: 

4. februar
3. mars
28. april

Vel møtt!

GUDSTJENESTEN

Søndager kl 11:00

 

Gudstjenesten er hovedarrangementet vårt. Her møtes alle generasjoner for å feire Gud sammen. 
Velkommen også til bønnemøte hver søndag før Gudstjenesten, kl 10.30 til 10.50.

Vi har også Barnekirke hver søndag, mer informasjon ved å bla helt til bunn på denne siden. 

 

Følg oss på sosiale medier:

Facebook: Kristiansand Misjonskirke Salem
Instagram: @krsandmisjonskirkesalem
 

Bilde

 

Program for gudstjenestene vinteren 2024:

 

 

 Dato

 Tema

 Taler

 Info                   

7. januar

Leve nær Jesus

Rune Heimvoll

 

14. januar

Ikke gudstjeneste

 

Vi deltar på fellesmøtene i KRS Live

21. januar

Han etterjager deg

Tor-Bjørn Nordgaard

 

28. januar

Sammen i Hans nærhet

Jim Foss

 

4. februar

Alle sammen gudstjeneste

Rune Heimvoll

Nattverd

11. februar

Invitere som menighet

Rune Heimvoll

Innsettelse av Rune Heimvoll som pastor

18. februar

Du er invitert til Jesus

Tor-Bjørn Nordgaard

 

3. mars

Alle sammen gudstjeneste

Rune Heimvoll

Nattverd

10. mars

Du er inkludert

Tor-Bjørn Nordgaard

 

17. mars

Ikke gudstjeneste 

 

Vi deltar på JesusFestivalen i Betania

24. mars

Påske

Rune Heimvoll

 
28- mars Skjærtorsdag NB.18.00 Rune Heimvoll Fellesskapskveld. Nattverd

31. mars

Påske

Rune Heimvoll

 

7. april

Inkluderende menighet

Jim Foss

 

14. april

Åndelige foreldre

Elin Fagerbakke

 

21. april

Bær hverandres byrder

Tor-Bjørn Nordgaard

 

28. april

Alle sammen gudstjeneste

Øystein Minde

Nattverd

5. mai

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

 

12. mai

Kristi Himmelfart

Roy Elling Foss

 

19. mai

Pinse

Rune Heimvoll

 

26. mai

Naturlig overnaturlig

Tor-Bjørn Nordgaard

Nattverd

2. juni

 

Ingvild Forgård

 

9. juni

 

Jim Foss

 

16. juni

 

Rune Heimvoll

 

23. juni

 

 

Mer info kommer senere

Sommeren

"Sommer i Salem"   Møter hver søndag kveld - egen plan kommer

 

For mer info om program, se kalenderen.

 

 

BARNEKIRKE

Søndager kl. 11:00

Oppstart vinter 2024: Søndag 7. januar kl. 11.00

Under søndagsgudstjenesten har vi Barnekirke for barn under og over skolealder. Vi møtes til felles start med de voksne kl 11, før KenguKåre etter en liten stund kommer inn. Barna som ønsker det, kan da bli med ham opp på scenen, hvor lederne presenterer dagens tema. Lederne går med t-skjorter i ulike farger, som viser hvilken gruppe de representerer.

Deretter deler vi Barnekirka i tre grupper og går til følgende steder:

MiniKIRKA - Cubbies (grønne t-skjorter)
For barn under skolealder.
Førskolebarna kan velge om de heller vil bli med i MaxiKIRKA
Hvor: I følge med en voksen går de til Barnerommet i 4.etg.

MaxiKIRKA - Sparks (gule t-skjorter)
For barn fra førskolealder - 3. klasse. 
Hvor: Festsalen i 4. etg.

Tweens - T&T (blå t-skjorter)
For barn fra 4. klasse og oppover.
Hvor: Multisalen i 4. etg.

På de ulike gruppene ønsker vi at barna skal bli kjent med hvem Jesus er og hvordan vi kan være sammen med Han. Barnekirka skal være et trygt sted å være og et sted der barna kan bli kjent med andre barn i Kristiansand Misjonskirke Salem. For oppdatert informasjon og andre initiativ til aktiviteter, se Barnekirka sin egen Facebook-gruppe. Ved spørsmål angående Barnekirken, ta kontakt med Marthe Breen på marthe@kmsalem.no eller 911 89 586.

 

ALLE SAMMEN-MØTER

Flere ganger per halvår inviterer vi til Alle sammen-gudstjenester i Salem. Dette er en gudstjeneste for alle: babyer, barn, ungdom, voksne og eldre. Vi gjør dette for å møtes på tvers av generasjonene for å sammen lovsynge Jesus og lære mer om Ham.

Datoer for disse gudstjenestene er våren 2024: 

4. februar
3. mars
28. april

Vel møtt!

Powered by Cornerstone