JESUSFESTIVALEN 2022
29. mars – 3. april i Kristiansand misjonskirke Salem. "Normal isn´t coming back, Jesus is!" Hva vil det si å leve som en kristen, som en etterfølger av Jesus idag? Hvordan gjør vi det?

PROGRAM     TALERE     MUSIKK     MAT     VEIBESKRIVELSE     SAMTALESENTER     LEKEROM 

SVAR PÅ MEDIEKRITIKK
 

Følg oss på:

Facebook: Jesusfestivalen
Instagram: @jesusfestivalen

Vi trenger økonomisk støtte:
Kontornr.: 3000 14 79713
Vipps: #581934

JESUSFESTIVALEN 2022

NORGE TRENGER EN ÅNDELIG OPPVÅKNING!

 

Er vi ikke lenger syndere når ingen lenger snakker om synd? 
Tror vi heller lenger på fortapelsen?

Frank Mangs – den kjente finske vekkelsespredikanten – sa det slik:

«Och en organisation, som inte är framfödd ur – grundad på – och uppburen av den andliga väckelsen, blir aldrig någonting annat än en mänsklig förening, även om den officielt bär namnet kyrka och församling»

En av oss – Iben Thranholm fra Danmark – sier det sånn: «I kristendommen hører sandhed og kærlighed uløseligt sammen. Man bør ikke sige sandheden uden kærlighed, og man kan ikke være rigtigt kærlig uden at sige sandheden.»

Reba McEntire sier det slik i sangen «Back to God»:

«Can't go on like this and live like this
We can't love like this
We gotta give this world back to God.”

Med Jesusfestivalen ønsker vi å bryte med tidsånden! 

  

Hvorfor?

Troen på Jesus har dype røtter i Norge. Det er over 1000 år siden de første engelske og irske misjonærene kom til landet vårt, og gammel norrøn gudetro vek plassen for troen på Jesus – Kvitekrist.

Selv om vikingkongenes tvang kaster skygger over denne historien, kom troen på Jesus med mange positive samfunnsendringer: En kirkehistoriker sier det slik: «Kristendommen innførte i Norden en hittil ukjent betraktning av menneskelivets verdi, og av pliktene til de nødlidende.»

Det ble slutt på flerkoneri. Ekteskapet mellom én mann og én kvinne ble grunncellen i samfunnet. Det ble slutt på å sette uønskede barn ut i skogen. Man vendte også ryggen til blodhevn og æresdrap. Man begynte å ta hånd om de fattige, ta imot fremmede, løskjøpe fanger, setter trellene fri, anlegge veier og bygge broer.

Mye av det vi i dagens Norge setter høyt, kan tilskrives én person: Jesus! Men nå sager vi av greina vi sitter på. Norge framstår som stadig mer sekularisert og gudløst. Fruktene av dette lar ikke vente på seg. «Something is rotten in the state of Norway», sa samfunnsmedisineren Per Fugelli. Sykehusene våre melder for eksempel om at stadig flere barn og unge sliter psykisk. Er de symptombærere på at vi som folk er blitt «som sauer uten gjeter» (Matt 9:36)?

Det er tid for å vende tilbake til Gud! Norge trenger åndelig oppvåkning! Guds Ord til vår nasjon er: «Vend tilbake, dere bortkomne sønner, så skal jeg helbrede deres frafall.» Jer 3:22

Nå er det slik at vekkelse alltid begynner med Guds menighet. Siktemålet med Jesusfestivalen er derfor å kalle Guds eget folk «Back to God»! Jesus gjorde vann til vin. Søren Kierkegaard kalte kirken i sin samtid til omvendelse, for de hadde gjort vin til vann, hevdet han! Det er vår uro for vår samtid også. Når et land blir sekularisert, er nemlig alltid dette en medvirkende årsak: Først tømmes troen for innhold. Så tømmes kirken for mennesker. Vi må derfor vende om fra utvannet tro, tilbake til rotekte kristendom! Vende tilbake til Jesus, og en trofast og glad etterfølgelse av Ham.


Hva?

Hva vil det si å leve som en kristen, som en etterfølger av Jesus, i et gudløst Norge? Hvordan gjør vi det? Til å hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene har vi med oss en rekke forkynnere.

Fra én side sett er Norge et etter-kristent land. Men det behøver ikke å forbli slik. Hva om det er før-kristent! Gud er vekkelsens Gud. Vi kaller de unge – og de eldre med – til å gå «all in» for Jesus!

 

Program

Tirsdag 29. mars 

Kl 1200: Fokus: Hva døde Jesus på korset for, om fortapelsen ikke finnes? V/Rolf Kjøde.

Kl 1800: Debatt: Er kristne blitt for feige? - Bli en revolusjonær! Jarle Mong (lektor, styremedlem IMF og tidligere fotballspiller), Gunnar Jeppestøl (pensjonert pastor), Iben Thranholm (dansk journalist, samfunnsdebattant og katolikk), Vebjørn Selbekk (redaktør i Dagen)Samtaleleder: Karl Andreas Jahr

Kl 2000: Revive. Johnny Omdal taler. Salem gospelkor synger.


Onsdag 30. mars 

Kl 1800: Debatt: «Hvordan er det mulig å bryte med tidsånden (of forfallet) i menighetene? Hvor lenge skal vi være bekjent av "uttynningsteologi"?» Alv Magnus (predikant og tidl. leder UiO), Jarle Mong (lektor, styremedlem IMF og tidligere fotballspiller), Iben Thranholm (dansk journalist, samfunnsdebattant og katolikk), Espen Ottosen (infoleder NLM), Geir Johannessen (pastor og wannabe samfunnsdebattant).
Samtaleleder: Karl Andreas Jahr

Kl 2000: Revive. Thomas Neteland taler. Frederich Groos leder lovsang.


Torsdag 31. mars 

Kl 1200: Fokus: Krigen i Ukraina. v/ Hallvard Hasseløy og Gunn Marie Sandrib Jenssen.

Kl 1800: Fokus: Om å gå «all in» v/Andreas Nordli.

Kl 2000: Revive. Hallvard Hasseløy taler.  Morten Gjerløw Larsen deltar med sang. 


Fredag 1. april 

Kl 1200: Bønn og lovsang. v/ Rhonda Mathisen. Ylva Eggehorn er med via skjerm.

Kl 1800: Sang- og musikkmøte med gospelkoret Exodus. Sten Sørensen taler om Gud & Mammon.

Kl 2000: Revive. Rhonda Mathisen taler. 


Lørdag 2. april 

Kl 1000: Fokus: Love and respect - Ef 5:33. Silje C. Kristiansen og Katrine Rodal Johnsen holder seminar.

Kl 1200: Fokus: Hvordan ha en slitesterk tro i dagens samfunn? Seminar med Linda Andernach Johannesen

Kl 1400-1700: Bønnemøte med undervisning. Steg mot vekkelse. Rhonda Mathisen taler.

Kl 2000: Revive. Egil Svartdahl taler om Tidsånden.   Sang ved Restart Mass Choir.


Søndag 3. april

Kl 1100: Gudstjeneste. Rhonda Mathisen taler.  Elias Akselsen deltar med sang. 

Kl 1800: Fokus: Hva sier Johannes Åpenbaring i vår tid? Seminar med Kurt Hjemdal.

Kl 2000: Revive. Truls Åkerlund taler.  Elias Akselsen deltar med sang.
 

Les mer om talerne her.

Les mer om musikerne her.

 

Jesusfestivalen er støttet av

           

JESUSFESTIVALEN 2022

        

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone