Jesusfestivalen BACK TO GOD
29. mars – 3. april i Salem, Kristiansand.


Hvorfor?

Troen på Jesus har dype røtter i Norge. Det er over 1000 år siden de første engelske og irske misjonærene kom til landet vårt, og gammel norrøn gudetro vek plassen for troen på Jesus – Kvitekrist.

Selv om vikingkongenes tvang kaster skygger over denne historien, kom troen på Jesus med mange positive samfunnsendringer: En kirkehistoriker sier det slik: «Kristendommen innførte i Norden en hittil ukjent betraktning av menneskelivets verdi, og av pliktene til de nødlidende.»

Det ble slutt på flerkoneri. Ekteskapet mellom én mann og én kvinne ble grunncellen i samfunnet. Det ble slutt på å sette uønskede barn ut i skogen. Man vendte også ryggen til blodhevn og æresdrap. Man begynte å ta hånd om de fattige, ta imot fremmede, løskjøpe fanger, setter trellene fri, anlegge veier og bygge broer.

Mye av det vi i dagens Norge setter høyt, kan tilskrives én person: Jesus! Men nå sager vi av greina vi sitter på. Norge framstår som stadig mer sekularisert og gudløst. Fruktene av dette lar ikke vente på seg. «Something is rotten in the state of Norway», sa samfunnsmedisineren Per Fugelli. Sykehusene våre melder for eksempel om at stadig flere barn og unge sliter psykisk. Er de symptombærere på at vi som folk er blitt «som sauer uten gjeter» (Matt 9:36)?

Det er tid for å vende tilbake til Gud, «Back to God»! Norge trenger åndelig oppvåkning! Guds Ord til vår nasjon er: «Vend tilbake, dere bortkomne sønner, så skal jeg helbrede deres frafall.» Jer 3:22

Nå er det slik at vekkelse alltid begynner med Guds menighet. Siktemålet med Jesusfestivalen er derfor å kalle Guds eget folk «Back to God»! Jesus gjorde vann til vin. Søren Kierkegaard kalte kirken i sin samtid til omvendelse, for de hadde gjort vin til vann, hevdet han! Det er vår uro for vår samtid også. Når et land blir sekularisert, er nemlig alltid dette en medvirkende årsak: Først tømmes troen for innhold. Så tømmes kirken for mennesker. Vi må derfor vende om fra utvannet tro, tilbake til rotekte kristendom! Vende tilbake til Jesus, og en trofast og glad etterfølgelse av Ham.


Hva?

Hva vil det si å leve som en kristen, som en etterfølger av Jesus, i et gudløst Norge? Hvordan gjør vi det? Til å hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene har vi med oss en rekke forkynnere: Egil Svartdahl, Alv Magnus, Truls Åkerlund, Halvard Hasseløy, Rhonda Mathisen, Johnny Omdal, Thomas Neteland – for bare å nevne noen.

Fra én side sett er Norge et etter-kristent land. Men det behøver ikke å forbli slik. Hva om det er før-kristent! Gud er vekkelsens Gud. Vi kaller de unge – og de eldre med – til å gå «all in» for Jesus!
 

Program

Et detaljert festivalprogram vil foreligge om kort tid, men grunnrisset ser slik ut:
 

Tirsdag 29. mars 

Kl 1800: Debatt: Er kristne blitt feige?

Kl 2000: Back to God. Johnny Omdal taler.


Onsdag 30. mars 

Kl 1800: Debatt: «Hvordan bryte med tidsånden og med «uttynningsteologi.» Espen Ottosen og Alv Magnus.

Kl 2000: Back to God. Thomas Neteland taler.


Torsdag 31. mars 

Kl 1800: Debatt: «Er det OK å gå «all in» for Jesus og misjon?» Andreas Norli og Alv Magnus.

Kl 2000: Back to God. Halvard Hasseløy taler.


Fredag 1. april 

Kl 1200: Bønn for Norden. v/ Rhonda Mathisen

Kl 1800: Debatt «Travelheten – en fiende av levende kristendom.»

Kl 2000: Back to God. Rhonda Mathisen taler.


Lørdag 2. april 

Kl 1200: Hvordan gi troen til unge i et sekularisert Norge. Linda Andernack Johannesen

Kl 1400: Møte med Tik-tok-predikantene. Levi Jensen, Tor-Bjørn Norgaard m.fl.

kl 1800: Debatt: «Kan det finnes en himmel uten helvete»? Rolf Kjøde m.fl.

Kl 2000: Back to God. Egil Svartdahl taler.


Søndag 3. april

Kl 1100: Gudstjeneste.

Kl 20.00: Back to God. Truls Åkerlund taler.

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone