S A L E M   G O S P E L K O R

S A L E M   G O S P E L K O R

I Salem Gospelkor er vi opptatt av sangglede, formidle Jesus, ha det sosialt og artig sammen – ha et godt og trygt fellesskap.

Vi har ca 50 medlemmer i koret, og har fullt band.  

 

Øvelser er annen hver tirsdag fra kl 19.30 – 21-45 i Salem.

 

Vi har Inntak to ganger i året (august/september og januar).

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone