Kristiansand Misjonskirke Salem er via Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung engasjert i misjons- og bistandsprosjekter i flere land. Vi har også egne utsendinger som følges opp fra menighetens misjonsråd.

I Misjonskirken Norge er internasjonalt arbeidet sett på som et felles ansvar for menighetene, med følgende målsetting: ”Utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer.”


Gjennom vårt engasjement vil vi

  • være med å forkynne evangeliet til frelse for alle folkeslag
  • være med å etablere og styrke lokale og nasjonale kirker som selv driver misjon
  • være med å ta ansvar for hele mennesket

Du kan lese utfyllende om prosjektene på Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung sine nettsider.

 

Misjonsrådet følger opp vårt internasjonale arbeidet. Rådet ledes av Christina Beckmann Minde.

Her er en liste over våre egne utsendinger

Engasjement blant andre menighetsmedlemmer:

  • Marit og Halfdan Hagane – Fillippinene
  • Karen Marie og Torbjørn Lied – Bangladesh
     

Husk gjerne på utsendingene og misjonsprosjektene i bønn!

Kontakt oss


Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone