Bønnemøte

Velkommen til bønn i bønnerommet før gudstjenesten.

BØNN

Vi tror på at Gud hører når vi ber! Derfor samles vi regelmessig til bønnemøter, og har mulighet til å dele bønneemner vi kan stå sammen om.

 

ONSDAGS-BØNNEMØTER

Vi møtes hver onsdag kveld til bønnemøte i bønnerommet (bak hovedsalen) fra klokken 18.30 til 20.00. 
Det er inngang fra parkeringsplassen, under den utvendige trappa på vestre side av bygget. 

Den siste onsdagen i hver måned er det anledning for deg som er syk til å bli salvet og bedt for.

Har du ikke mulighet for å møte opp selv, kan bønnebehov meldes til bønneleder Torild Garborg på epost: tgarborg@lyse.net

 Har du spørsmål om onsdagsbønnemøtene kan du ta kontakt med Torild Garborg - tlf. 472 38 634.

 

FØR GUDSTJENESTEN

Hver søndag samles vi til bønnemøte i bønnerommet bak hovedsalen, fra klokken 10.30 til 10.50.

Alle er velkommen til å være med på bønn før gudstjenesten, som starter klokken 11.

 

BØNNERING

Er det noe du ønsker at andre skal bære sammen med deg i bønn, så skal du vite at storfamilien i Salem ønsker å stå sammen med deg.

Da melder du inn ditt bønnebehov til Grete Haaland på tlf 482 87 382 (selvfølgelig taushetsbelagt).

Hun melder bønnebehovet ditt videre til en frivillig bønnegjeng, som hver dag ber for ditt bønnebehov i 14 dager.

Trenger du ytterligere forbønn, kan du melde det inn på nytt.

 

BØNNEBOKSER

Under korset som henger på veggen i kirkesalen, står to bønnebokser som du kan legge bønnelapper i.

Boksen som er merket «LESES IKKE – MED I FELLESBØNN», kan du legge bønnelappen i  dersom du ønsker at bønnebehovet bare blir generelt bedt for.

Boksen som er merket «LESES OG BES FOR ENKELTVIS», kan du legge bønnelappen i dersom du ønsker at bønnebehovet blir lest og bedt for av andre.

På en Gudstjeneste en søndag i måneden legges bønnelappene i ei «bønnekrukke» og bes generelt for før de makuleres.

 

BØNNEFOLDER

Ledere for de ulike tjenestene i menigheten har kommet med bønneemner som de synes er viktig at vi alle kan være med å be for.

Det er derfor laget en bønnefolder som ligger i mellomgangen inn til menighetssalen. Ta gjerne en bønnefolder med deg hjem.

I bønnefolderen er det 31 bønneemner, en for hver dag i måneden. I de månedene som ikke har 31 dager, er det fint om en også kan ta med bønneemnet siste dag i måneden.

Får vi bønnesvar, så gjør vi bønneemnene om til takkeemner. Du må selvfølgelig be og lytte til om det er noe mer Herren ønsker at du skal være med å be om. Denne bønnefolderen tror vi kan berike oss til å kjenne på en større enhet og begeistring for storfamilien.

 

Kontaktpersoner for bønnearbeidet i menigheten:

Torild Garborg - bønneleder - 472 38 634

Grete Haaland - koordinator for bønnering, bønnebokser og bønnefolder - 482 87 382

 

Det er viktig at vi kan be og vise omsorg for hverandre.

La oss stå sammen i bønn!

Vi håper og tror at vil få mange takkeemner!

Powered by Cornerstone