Ta med deg Salems bønnefolder hjem

Når STORFAMILIEN i Salem ber for hverandre er det lettere å vise omsorg, godhet, forståelse for hverandre, og det gjør at vi kjenner viktigheten av å stå sammen, støtte og heie på hverandre. Det er derfor laget en bønnefolder som ligger i mellomgangen inn til menighetssalen. Ta gjerne en bønnefolder med deg hjem og legg den på et sted der du daglig får øye på den. 

I bønnefolderen er det 31 bønneemner, en for hver dag i måneden.  I de månedene som ikke har 31 dager, er det fint om en også kan ta med bønneemnet siste dag i måneden.

Får vi bønnesvar, så gjør vi bønneemnene om til takkeemner.

Ledere for de ulike tjenestene i menigheten har kommet med bønneemner som de synes er viktig at vi alle kan være med å be for.

Du må selvfølgelig be og lytte til om det er noe mer Herren ønsker at du skal være med å be om.

På forsiden av bønnefolderen ser vi noe som vokser i tørr sand. Helt utrolig! Veksten er grønn og har gule blomster. Dette kan illustrere at når vi føler oss tørre, eller ikke «flinke» når vi ber, så hjelper Jesus oss med det vi ikke får til. Det er godt å vite at Jesus har all makt i himmel og på jord.

Ser du øverst på bildet, kan du skimte noen som står bak et gjerde og titter inn. De virker nysgjerrige og muligens litt undrende til det de ser. Jesus kan gjøre langt utover det vi mennesker kan fatte og forstå.

Denne bønnefolderen tror jeg virkelig kan berike oss til å kjenne på en større enhet og begeistring for storfamilien.

 

Grete Haaland - Bønnekoordinator

 

Ta med deg Salems bønnefolder hjem
Powered by Cornerstone