Jubileumsfest med takknemlighet

Vi hadde en flott markering av 20-årsjubileet for innflyttingen i lokalene her på Lund, søndag 27. august. Med takknemlighet fikk vi se tilbake på det trosskrittet menigheten tok den gangen man forlot bygget i Kvadraturen og så muligheter og visjoner for fremtiden i de romslige og fine lokalene vi nå har. Det var en stor dugnadsinnsats som ble lagt ned, og Gud svarte på bønner og velsignet satsingen.

Bilde

Bildet: Møteleder Anne-Helene Knutsen intervjuer Kar Mosvold, som sto sentralt i nysatsingen på Lund for 20 år siden.

Roy Elling Foss, som nå er pastor i Randesund Misjonskirke, talte i jubileumsmøtet. Han jobbet tidligere i Salem og tok oss med inn i tilbakeblikk på de spennende første 20 årene på Lund. De var blant annet preget av stor tilstrømning av studenter og andre unge, og etter hvert av menighetsplanting i bydelene. Plantingen av nye menigheter har ført til at det i dag er om lag fire ganger så mange som møtes til gudstjeneste i en misjonskirke i Kristiansand, enn det var for 15 år siden. Vi har mye å ære og takke Gud for.  

Roy Ellings temaoverskrift var «Framtidstro for Salem». «Selvfølgelig tror jeg på framtiden for Salem», sa han, og begrunnet det med Jesu ord til Peter i Matteus 16:18. Jesus har nettopp spurt disiplene hvem folk sier at Han er, og de svarte med å forklare hvilke ulike teorier folk hadde. Så hadde han utfordret dem til å svare på hvem de, Hans disipler, sier at Han er, og Peter hadde svart at «du er Messias, den levende Guds sønn». Da får Peter dette svaret fra Jesus i vers 18: «På denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Jesus bygger sin Menighet på åpenbaringen om at Han er Messias, den levende Guds sønn, forkynte Roy Elling. Det tror vi på i Salem! Og da kan vi stole på at Jesus også i framtiden vil fortsette å bygge Salem. Han er både hovedpersonen og byggmesteren i menigheten.

Etter møtet fortsatte vi festen til bords, da vi fikk servert en nydelig grillbuffet.

Bilde

 

Bilde

Kontakt oss


Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

Tlf: 483 11 680
E-post: post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Powered by Cornerstone