21 dager for Guds ansikt

Norge blir stadig mer sekulært og gudløst. Fruktene uteblir ikke. Vi ser stadig flere i landet vårt som er «forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter» (Matt 9:36). Det gjelder ikke minst våre unge. Sykehusene melder for eksempel om at flere barn og unge enn noen gang sliter psykisk.

Men sekularisering er ikke bare noe som skjer «der ute». Ett av sekulariseringens ansikt er dette: man tror på Gud, men lever som om Han ikke finnes. Man skyver Ham ut fra sentrum til periferi.  Da har ikke troen på Gud lenger så stor betydning for valg og prioriteringer, for hvordan man lever i hverdagen. Da er man ikke lenger preget av Guds rike, men av mainstream-kulturen.

6. – 27. mars setter vi, med dette bakteppet, av 21 dager til innvielse og ny overgivelse Gud. Flere av misjonskirkene og andre menigheter i byen blir med. Vi følger et enkelt oppsett utarbeidet av Rhonda Mathisen. Det bygger på 2. Krøn 7:14, som sier:

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 

Hvis det er noe vekkelseshistorien kan lære oss, så er det dette: Det vi ønsker skal skje «der ute», må først skje med oss. Bli derfor med på de 21 dagene! De begynner med et oppstartsmøte søndag 6. mars kl 1900, og avsluttes med en feiring søndag 27. mars kl 1900. Mellom disse to søndagskveldene blir det tid for Guds ansikt i Salem mandag til fredag kl 1800 – 1900, i 3 uker.

I denne perioden kommer vi i Salem til å droppe det vi kan av arrangementer, og legge til rette for å bruke tid i bønn i stedet. Vi oppfordrer også deg til å sette av tid i din kalender, slik at du kan bruke tid i bønn både hjemme, og på bønnemøtene i Salem.

Det blir et møte åpent for alle i Salem, med Rhonda og Tommy Mathisen, søndag 13. februar kl 1900. Det blir forkynnelse og lovsang, og informasjon om de 21 dagene.
 

Velkomstbrev fra Rhonda og Tommy Mathisen

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone