Menighetsmøte 14.juni kl.1930.

Velkommen til menighetsmøte 14.juni 2023 kl.19.30

Kom for å høre siste nytt og få et nærmere innblikk i hva som rører seg i menigheten.

Innkalling ble sendt pr. epost til alle medlemmer 1.juni (og pr. post til dem vi ikke har epost til). Vedlagt innkallingen var også lederskapets innstilling på ny hovedpastor for Kristiansand Misjonskirke Salem.

Det vises i denne sammenheng til vedtektenes pkt. 4.11 og 5.5. som sier at kall av hovedpastor besluttes i menighetsmøte og avgjøres ved simpelt flertall av de møtende, etter innstilling utarbeidet av lederskapet.

Det blir gitt ytterligere informasjon om kandidaten i etterkant av Gudstjenesten 4. juni og menigheten oppfordres til på forhånd å gjøre seg kjent med kandidaten.

 

Sak 1 Konstituering av møtet (åpning, valg av møteleder, referent og to protokollvitner) 

Sak 2 Økonomisk status for Salem

Sak 3 Orientering om stabssammensetning høsten 23 

Sak 4 Kall av hovedpastor

Sak 5 Orientering om utearealer/parkeringsplasser 

Sak 6 Eventuelt 

          Opptellingsresultat og avslutning.

 

På vegne av lederskapet

Geir Haaland

Lederskapsleder

 

Kontakt oss


Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

Tlf: 483 11 680
E-post: post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Powered by Cornerstone