NASJONALE RETNINGSLINJER F.O.M. ONSDAG 2. FEBRUAR
NASJONALE RETNINGSLINJER F.O.M. ONSDAG 2. FEBRUAR

Det er nå kommet nye retningslinjer fra Regjeringen i forhold til den pågående pandemien, og heldigvis er det gode nyheter! 


Offentlige arrangementer:

 • Ingen antallsbegrensing, men krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

 • Munnbindpåbud når det ikke er mulig å holde 1 meter, men ikke når man sitter på fast tilvist plass. 

 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.


Barn og unge:

 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper


Private sammenkomster:
Ingen anbefalt antallsbegrensning på gjester hjemme.


Hjemmekontor:
Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I en slik vurdering kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.


Smittesporing:
Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.

 

Dette betyr følgende for Salem:


Gudstjenester og kveldsmøter:

 • Kan gjennomføres uten antallsbegrensning. 

 • Ingen registrering av møtedeltakere

 • Bruk av munnbind på vei inn og ut av møtet

 • Vi sitter på faste tilviste plasser under møtet. Det er da ikke nødvendig med en stol mellom hver kohort, alle stoler kan benyttes. For dem som ønsker å holde litt ekstra avstand kan galleriet benyttes.

 • Vi må fortsatt sitte under lovsangen.

 • Barnekirka og deres ledere trenger ikke å holde 1m

 • Kirkekaffe er mulig, men det må holdes 1m avstand og brukes munnbind når man ikke spiser / sitter på en fast plass. De som serverer må ha munnbind og hansker.


Camp, Mannsmøter, bønnemøter, Formiddag i Salem, Mandagslunsj og Middag i Salem
Kan gjennomføres uten antallsbegrensing eller registrering av deltakere. Men kravet om 1m avstand, og munnbind der dette ikke er mulig, må opprettholdes.


Barnekirke, barnekor
- og andre aktiviteter for barn til og med barneskolen kan gjennomføres uten antallsbegrensing eller 1m avstand.


Småfellesskapene
Kan samles i hjemmene uten antallsbegrensing, men anbefaling om 1m avstand til de utenfor egen husstand. 


De ansatte
Det vurderes som at de ansatte kan benytte kontorfløyen igjen, og kontoret vil derfor være åpent i kontortiden.

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone