NASJONALE RETNINGSLINJER F.O.M. FREDAG 14. JAN
NASJONALE RETNINGSLINJER  F.O.M. FREDAG 14. JAN

14. jan kom regjeringen med nye retningslinjer ifm. den pågående pandemien. Det viktigste for oss er følgende:

Offentlige arrangementer innendørs:
Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
Munnbindpåbud for publikum - når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Barn og unge:
Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig
Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

Private sammenkomster:
Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

Hjemmekontor:
Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

 

Dette betyr følgende for Salem:

Gudstjenester, kveldsmøter, mannsmøter og bønnemøter
kan gjennomføres på faste, tilviste plasser. Det skal være en stol mellom hver person, og vi bruker munnbind på vei inn og ut av møtesalen. Vi kommer også til å fortsette med registrering av møtedeltagere.


Formiddag i Salem, Mandagslunsj og Middag i Salem
- og andre arrangement uten faste, tilviste plasser har en maksgrense på 30 personer. De ansvarlige for disse arrangementene må derfor vurdere om de skal gjennomføres.


Barnekirke, CAMP, Lund Soul Kids
- og andre aktiviteter for barn og unge kan gjennomføres med anbefalte gruppestørrelser på «omtrent 20 personer».


Småfellesskapene
kan samles i hjemmene, om det ikke er flere enn 10 gjester ut over egen husstand. Men alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

Småfellesskap kan booke rom i Salem. Ledergrupper kan gjøre det samme. Men smittevernrutiner og – regler må overholdes.


De ansatte
vil fortsatt ha hjemmekontor. Det betyr dessverre at kontorfløyen vil være stengt også i ukene framover. Ved andre akutte behov for kontakt med staben, kan Geir eller Silje kontaktes på sms og tlf.

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone