Ta med en venn- Gudstjenester
Ta med en venn- Gudstjenester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til disiplene sa Jesus: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere», Joh 20:21. En rask gjennomlesing av Johannes evangelium viser oss noe vesentlig. Dette skriftet er spekket med personlige møter og personlige samtaler! 

 

Dette angir retning også for oss: Vi vil vinne verden, som Jesus gjorde det, ett menneske om gangen!

 

Helt konkret kan du bidra ved å invitere en venn med deg på gudstjeneste. Søndagene i perioden 31. oktober – 12 desember, er søndager som vi har kalt «Ta-med-en-venn-søndager». Da er møtene spesielt tilrettelagt for at du kan invitere noen med deg. Forkynnelsen vil være enkel og evangelisk, og møtene vil være lagt opp med det for øye at «i dag har vi mange gjester hos oss». 

 

Hvem vil du invitere med deg?

 

Vennlig hilsen pastor Geir

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone