Utvidet nedstenging til 14. april

Oppdatert 6. april 2021

 

NYE NASJONALE RETNINGSLINJER

 

Som dere vil være kjent med, kom Regjeringen 23. mars med nye nasjonale anbefalinger og forskrifter for å begrense covid-19 smitte. Dette er konsekvensene for oss i Salem.

 1. MED VIRKNING FRA NATT TIL TORSDAG 25. MARS og fram til 14. april, må vi i Salem være obs på
  FØLGENDE NASJONALE RETNINGSLINJER:

 

A. Nye anbefalinger:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand.

 • Maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid.

 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

 

B. Nye forskriftsfestede regler:

 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses.

 

C. For Salem betyr dette:

 • Vi fortsetter med hjemmekontor for de ansatte

 • Kun helt nødvendige avtaler gjennomføres i kirkebygget. Husk munnbind.

 • Menighetens Årsmøte 7. april er utsatt på ubestemt tid.

 • Småfellesskapene kan ikke møtes i hjemmene.

 • CAMP kan fortsette, da det er tillatt med fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Fra 15. mars har imidlertid oppfordringen vært at antall fritidsaktiviteter begrenses til én. 

 • Barnekirken vil fortsatt være på pause.

For ordens skyld: Å bryte en forskrift kan, i motsetning til en anbefaling, straffeforfølges. Som ansvarlige samfunnsborgere, retter vi oss etter begge typer retningslinjer.
 

 1. I KRISTIANSAND BLE LOKALE RETNINGSLINJER JUSTERT 26. MARS OG VARER TIL 14. APRIL

Her er jo regelen at hvis lokale retningslinjer er strengere enn de nasjonale, er det de lokale som gjelder. I Kristiansand heter det kort og godt: «Det er ikke tillat å gjennomføre arrangementer.» 

Hvis du vil lese mer, finner du utfyllende informasjon her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/lokale-tiltak/
 

Til slutt; dette er krevende for oss alle, så la oss huske på hverandre, be for hverandre, og holde kontakt på telefonen. Så er det godt å vite at han som sa «Jeg er med dere alle dager», Han er med også i dager som disse.
 

Lederskapet i Kristiansand Misjonskirke Salem

Elin Holthe, leder og Geir Johannessen, hovedpastor

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@kmsalem.no

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone